Autorskie prawa majątkowe i licencje jako koszt podatkowy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Punktowany artykuł naukowy w „Palestrze” nr 9-10/2015 s. 102-106