Kredyty frankowe 2022-08-04T08:41:54+00:00

579 520 696

sekretariat@snkancelaria.pl

PEŁNE WSPARCIE PRAWNE DLA FRANKOWICZÓW

Reprezentujemy frankowiczów z miast Sosnowiec, Katowice i okolic w sporach z bankami. Wspieramy osoby posiadające kredyty frankowe w uzyskaniu ofrankowania kredytu lub unieważnienia umowy kredytowej. Nasz adwokat zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie sporu o kredyt frankowy, zarówno podczas negocjacji postanowień ugody z bankiem kredytującym jak i w trakcie procesu sądowego. Pomagamy unieważnić niekorzystne zapisy umów kredytowych, anulować całe umowy i odfrankować kredyty we frankach, po to by zredukować zadłużenie i odzyskać część środków z nienależnie wpłaconych rat.

KOMU POMAGAMY

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla:

• Osobom spłacającym kredyt we frankach szwajcarskich
• Osoby ze spłaconym kredytem frankowym (do 10 lat od ostatniej raty)
• Osobom pozwanym przez bank o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału

Kredyty frankowe przez lata kusiły kredytobiorców niskim oprocentowaniem w porównaniu z kredytami złotówkowymi. Stanowiły one też często jedyne rozwiązanie dla osób, które borykały się z problemem niskiej zdolności kredytowej. Stąd tak wiele osób decydowało się na kredyt hipoteczny w szwajcarskiej walucie. Istotą kredytu frankowego był bowiem fakt, że kwota kredytu wypłacana była kredytobiorcy w złotówkach, natomiast wysokość rat uzależniona była od kursu franka szwajcarskiego. Frank szwajcarski przez wiele lat uznawany był za jedną z najbardziej stabilny walut europejskich, co dawało kredytobiorcom pozory bezpieczeństwa.

Sytuację tą zmieniła decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego o obniżeniu stóp procentowych, które spowodowało dynamiczny wzrost kursu szwajcarskiej waluty. Wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował, że wzrosły raty kredytów frankowych (waloryzowanych w tej walucie), a wraz z nimi zadłużenie kredytobiorców wobec banku. Rozpoczęło to szereg wieloletnich sporów sądowych między kredytobiorcami a bankami, którzy domagali się unieważnienia umów kredytowych, wskazując iż mechanizm indeksacji walut oparty jest na niedozwolonych klauzulach (abuzywnych). Spór ten wykorzystując całą drogę apelacji trafił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów na kredyty frankowe. Dał tym samym polskim sądom prawo do rozstrzygania procesów o kredyty frankowe między konsumentami a bankami, a także do usunięcia z kredytów nieuczciwych postanowień o indeksacji do obcej waluty.

JAK POMAGAMY

Etap 1: Analiza umowy kredytowej
Posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich, w zależności od rodzaju umowy, mogą starać się o zmianę warunków umowy na korzystniejszą i lepiej dostosowaną do ich aktualnego stanu majątkowego. Chętnie przedstawimy Ci najkorzystniejszą strategię prowadzenia sprawy. By móc doradzić Ci najlepsze dostępne rozwiązanie musimy najpierw przeanalizować Twoją umowę kredytową. Prześlij nam swoją umowę kredytu frankowego, poznaj warunku współpracy i drogę do odzyskania nienależnie pobranych pieniądze i redukcji zadłużenia.

Etap 2: Nawiązanie współpracy
Po wstępnych konsultacjach przyjdzie czas na decyzję. Jeśli odpowiadają Ci nasze warunki współpracy i przekonaliśmy Cię do zlecenia nam sprawy o Twój kredyt frankowy, to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z naszą Kancelarią. Spotkajmy się w naszej kancelarii, na wideokonferencji lub porozmawiajmy telefonicznie. Jesteśmy elastyczni, dostosujemy się do Twoich możliwości i preferowanej drogi komunikacji.

Etap 3: Negocjacje z bankiem
Pozew sądowy poprzedza próba pokojowego załatwienia sprawy z bankiem. Podejmujemy rozmowę z bankiem, który udzieli kredytu frankowego. Reklamujemy kredyt frankowy w banku. Informujemy bank o wykrytych klauzulach abuzywnych, postanowieniach niedozwolonych w umowie i dokumentacji. Zgłaszamy zamiar ofrankowania kredytu, czyli zmianie na umowę kredytu złotówkowego. Reprezentujemy również kredytobiorców, których celem jest wypracowanie najkorzystniejszego porozumienia na drodze negocjacji, niekoniecznie chcą angażować się w sprawy sądowe.

Etap 4: Sprawa w sądzie
W przypadku, gdy negocjacje nie dojdą do skutku, nie da się wypracować porozumienia, kierujemy sprawę do sądu. Przygotowujemy pozew, reprezentujemy kredytobiorcę na każdym etapie postępowania, przed sądami każdej instancji. Wnosimy i odpowiadamy na apelacje.

Etap 5: Nadzór nad procesem zwrotu roszczeń
Uzyskanie korzystnego wyroku sądu nie zawsze kończy sprawę. Proces ściągania należności z tytułu kredytu frankowego może się przeciągać w czasie, a to zawsze działa na niekorzyść kredytobiorcy. Dlatego też, jeśli sprawa będzie tego wymagać, podejmujemy się również nadzoru nad procesem zwrotu roszczeń.

dr SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- adwokat

Adwokat z ponad 10 letnim doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów przed sądami każdej instancji. Doktor prawa finansowego Uniwersytetu Śląskiego. Z powodzeniem zakończył szereg spraw o kredyty frankowe, uzyskując dla swoich klientów satysfakcjonujące wyroki. Włada biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Świadczy usługi dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź i całego Śląska.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat

Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów ze Śląska, jak i całego kraju. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wspiera osoby pozwane jak i oskarżycieli w sprawach rodzinnych i gospodarczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Wspiera osoby posiadające kredyty frankowe w osiągnięciu najbardziej korzystnych dla nich rozwiązań, zarówno na drodze negocjacji z bankami, jak i w trakcie procesów sądowych.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

Spłacasz kredyt frankowy indeksowany lub denominowany we frankach w mBanku, PKO BP, ING, Santanderze, Millenium Banku, Raiffeisen, Pekao SA, BOŚ Banku, Deutsche Banku, DNB, SGB, BPH, BNP Paribas. Wysokość rat przerasta Twoje możliwości finansowe? Spłaciłaś/eś już swój kredyt frankowy i chcesz odzyskać nienależnie pobrane pieniądze?

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

WSTRZYMANIE SPŁATY RAT

Rozpoczęcie postępowania sądowego może skutkować wstrzymaniem spłaty rat kredytu frankowego. Nie dzieje się to jednak samoistnie. Osoby posiadające kredyty frankowe pozywając bank musza złożyć wniosek o zabezpieczeni roszczenia. Zabezpieczenie roszczenia jest formą tymczasowej ochrony prawnej na czas postępowania. Zabezpieczenie to chroni również przed wpisem do BIK-u (Biura Informacji Kredytowej) oraz uniemożliwia bankowi wypowiedzenie umowy kredytowej. Nasz adwokat pomaga uzyskiwać prawomocne zabezpieczenie roszczenia, którego skutkiem będzie wstrzymaniem spłaty rat z tytułu kredytu frankowego do chwili wydania ostatecznego wyroku przez Sąd.

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTU

Unieważnienie umowy kredytu frankowego dotyczyć może całej umowy, ale również jej części, jedynie niedozwolonych zapisów. Stwierdzenie, jakie rozwiązanie może być przyjęte w odniesieniu do tej konkretnej umowy o kredyt frankowy pozostaje do uznania sądowi. Unieważnienie umowy zobowiązuje bank do zwrotu wszystkich świadczeń otrzymanych z tytułu tej umowy. Co ważne podkreślenia, kredytobiorcy mogą domagać się zwrotu pieniędzy wpłaconych jako spłata kredytu, w walucie w jakiej dokonywane były wpłaty. Dotyczy to również osób, które spłaciły już kredyt frankowy w całości. Nasz adwokat prowadzi zarówno sprawy o unieważnienie całej umowy kredytowej jak i jej części, w zależności od celów Klienta.

ODFRANKOWANIE KREDYTU

Odfrankowanie kredytu ma miejsce w sytuacji, gdy Sąd dopuszcza dalsze funkcjonowanie umowy mimo istniejących w niej klauzul niedozwolonych, oczywiście z ich pominięciem. W praktyce musza one zostać zastąpione zapisami kodeksowymi. Klauzule niedozwolone dotyczą zwykle sposobu przeliczenia kursów i ustalania wysokość rat. Stąd też, w przypadku ich unieważnienia, kredyt frankowy traktowany jest od początku jako kredyt złotówkowy z oprocentowaniem wg stopy LIBOR i w oparciu o nią musi nastąpić rozliczenie, korekta wpłaconych już środków, a także pozostałych do spłaty rat.

UGODA Z BANKIEM

Niekorzystne dla banków wyroki sądów w odniesieniu do kredytów frankowych sprawiły, że to banki często wychodzą z inicjatywą ugody. Niestety proponowane przez bank ugody często zawierają dużo mniej korzystne warunki, aniżeli te, które można uzyskać na drodze sądowej. Zdarzają się także sytuacje, w których udaje się wypracować ugodę satysfakcjonującą kredytobiorcę na tyle, że odpuści on proces sądowy. Nasz adwokat wspiera kredytobiorców, którzy chcą się porozumieć, jak i tych, którzy nie są w stanie wypracować porozumienia z bankiem.

ODWIEDŹ NAS

 

Jesteś zainteresowany/a naszym wsparciem w sprawie o Twój kredyt frankowy. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odwiedź nas w biurze kancelarii lub umów się na spotkanie.