Kredyt we frankach 2019-10-28T09:59:21+00:00

KREDYT WE FRANKACH

Świadczymy wsparcie prawne dla osób z miast Sosnowiec, Katowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza, posiadających kredyt we frankach szwajcarskich. Nasz adwokat zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie dochodzenia roszczeń, zarówno podczas negocjacji postanowień ugody z bankiem kredytującym, jak i w ewentualnym procesie sądowym, który ma na celu „odfrankowienie” lub unieważnienie umowy kredytowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw windykacyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

KOMU POMAGAMY

Kredyty we frankach szwajcarskich przez lata kusiły kredytobiorców niskim oprocentowaniem w porównaniu z kredytami złotówkowymi. Stanowiły one też często jedyne rozwiązanie dla osób, które borykały się z problemem niskiej zdolności kredytowej. Stąd tak wiele osób decydowało się na kredyt hipoteczny w szwajcarskiej walucie. Istotą kredytu był bowiem fakt, że kwota kredytu wypłacana była kredytobiorcy w złotówkach, natomiast wysokość rat uzależniona była od kursu danej waluty. Frank szwajcarski przez wiele lat uznawany był za jedną z najbardziej stabilny walut europejskich, co dawało kredytobiorcom pozory bezpieczeństwa.

Sytuację tą zmieniła decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego o obniżeniu stóp procentowych, które spowodowało dynamiczny wzrost kursu szwajcarskiej waluty. Wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodował, że wzrosły raty kredytów waloryzowanych w tej walucie, a wraz z nimi zadłużenie kredytobiorców wobec banku. Rozpoczęło to szereg wieloletnich sporów sądowych między kredytobiorcami a bankami, którzy domagali się unieważnienia umów kredytowych, wskazując iż mechanizm indeksacji walut oparty jest na niedozwolonych klauzulach (abuzywnych). Spór ten wykorzystując całą drogę apelacji trafił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów kredytowych. Dał tym samym polskim sądom prawo do rozstrzygania procesów o kredyty frankowe między konsumentami a bankami, a także do usunięcia z kredytów nieuczciwych postanowień o indeksacji do obcej waluty.

JAK POMAGAMY

Analizujemy umowy kredytowe, umowy indeksowane oraz umowy na kredyt denominowany do waluty obcej, doradzamy odpowiednią strategię postępowania:

Umowa indeksowane do obcej waluty – jest to umowa kredytu, w myśl której kwota kredytu wypłacana jest w złotych polskich, natomiast kwota aktualnego zadłużenia obliczana jest w oparciu o aktualny kurs wybranej waluty obcej np. franka. Umowa taka może podlegać „odfrankowieniu”, czyli zmianie na umowę kredytu złotówkowego. Nadpłata, wynikająca ze spłacania rat kredytowych obliczanych na bazie niedozwolonego „spreadu”, po przeliczeniu umowy może zostać zwrócona kredytobiorcy jako nienależnie pobrana. W obecnej sytuacji umów kredytowych we frankach szwajcarskich „odfrankowienie” kredytu we frankach może doprowadzić do obniżenia rat o około 40%.

Umowa kredytu denominowanego w obcej walucie – to umowa zakładające, że kredyt udzielony jest w obcej walucie, ale wypłacany w złotówkach. Umowy takie, których istota oparta jest na klauzulach abuzywnych / niedozwolonych, mogą zostać uznane za nieważne od dnia ich zawarcia.

CO OFERUJEMY

Kancelaria Śliwowski Nowak Adwokaci w ramach doradztwa prawnego dla „frankowiczów” oferuje:

  • analizę treści umowy o kredyt pod kątem klauzul niedozwolonych
  • wsparcie w określeniu żądań, przeliczeniu kredytu, nadpłaty, wysokości rat
  • kompleksowe doradztwo prawne podczas negocjacji ugody z bankiem
  • doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej strategii procesowej
  • przygotowanie pozwu do sądu
  • reprezentowanie Klienta w sądzie

KORZYŚCI

  • unieważnienie umowy kredytu / nowa umowa złotówkowa
  • zmniejszenie kwoty aktualnego kredytu
  • niższe raty aktualnego kredytu
  • zwrot nadpłaty wynikającej z niedozwolonego spreadu walutowego

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Reprezentujemy Klientów Kancelarii Śliwowski Nowak Adwokaci przed sądami i organami administracyjnymi, wspomagamy mediacje i budujemy strategie postępowania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie przygotowywania pism procesowych.

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH i KARNOSKARBOWYCH

Doświadczenia adwokaci Kancelarii Śliwowski Nowak Adwokaci dbają o interesy swoich Klientów, także w przypadku zatrzymania i oskarżenia w zakresie spraw karnych  i karnoskarbowych.

ODSZKODOWANIA

Realizujemy usługi z zakresu odszkodowań zarówno dla Klientów biznesowych, jak i prywatnych. Sprawę  każdego  Klienta  traktujemy  indywidualnie,  starając  się  uzyskać  dla  niego  możliwie  najwyższe  odszkodowanie. 

PRAWO RODZINNE

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Reprezentujemy Naszych Klientów w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych oraz dotyczących kontaktów z dzieckiem. 

NIERUCHOMOŚCI

Doradzamy Naszym Klientom w transakcjach na rynku nieruchomości. W ramach świadczonych usług prawnicy Kancelarii Śliwowski i Nowak Adwokaci przygotowują i opiniują projekty umów, reprezentują klientów w prawach z zakresu prawa rzeczowego, w szczególności dotyczących zasiedzenia, zniesienia współwłasności oraz naruszenia własności.

SPADKI

Kancelaria Śliwowski i Nowak Adwokaci wspiera klientów w postępowaniach spadkowych dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, podziału masy spadkowej. Oferujemy również usługi z zakresu planowania sukcesji, w szczególności w zakresie indywidualnych przedsiębiorców. 

ZDANIEM EKSPERTA

Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem nabytym w trakcie ponad 10 lat pracy dla Klientów. Dlatego też założyliśmy blog prawniczy, na którym informujemy o istotnych zmianach w prawie, a także opisujemy zagadnienia, które mogą interesować szerokie grono odbiorców.

USŁUGI PODATKOWE

Osoby prywatne oraz firmy z Sosnowca, Katowic oraz całego województwa śląskiego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa podatkowego. Oferujemy wsparcie we wszystkich problemach podatkowych pojawiających się podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

USŁUGI PRAWNE

Realizujemy usługi prawne dla firm, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, zarówno dla dużych spółek prawa handlowego jak i małych przedsiębiorstw. Doświadczeni adwokaci Kancelarii Śliwowski i Nowak Adwokaci pozostają do Twojej dyspozycji w ramach różnych specjalizacji.