Postępowanie podatkowe 2023-02-13T12:34:05+00:00

SZYKUJE CI SIĘ KORRIDA ZE SKARBÓWKĄ?

W gąszczu przepisów podatkowych czujesz się jak torreador po weekendowym kursie szermierki? Każdy Twój ruch w stronę optymalizacji zobowiązań podatkowych drażni organy podatkowe niczym jaskrawo-czerwona płachta na byka? Nie da się tego uniknąć, ale możemy pomóc Ci bez szwanku dotrwać do końca tej dziwaczej korridy.

POSTĘPOWANIA PODATKOWE W KANCELARII ŚLIWOWSKI i NOWAK ADWOKACI

Kancelaria Śliwowski i Nowak Adwokaci wspiera swoich Klientów na każdym etapie kontroli i postępowań podatkowych, mając na celu sprawne i najkorzystniejsze dla Klienta rozstrzygnięcie sporu. Postępowanie podatkowe jest jawne, a podatnika przy postępowaniu podatkowym może reprezentować profesjonalista i taką rolę też pełnimy. Reprezentujemy interesy Klienta także w trakcie kontroli podatkowej.  Z naszych doświadczeń wynika, że dobrze sporządzone pismo w oparciu o wiedzę i praktykę, przynosi efekt w postaci wygranej sprawy i odstąpienia od kary w postępowaniu podatkowym.

DEFINICJA POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO

Postępowanie podatkowe to postępowanie administracyjne, które prowadzone jest przez organ podatkowy pierwszej instancji (np. naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego). Przytoczone poniżej zasady ogólne postępowania podatkowego, pozwolą lepiej zrozumieć to zagadnienie. Postępowanie podatkowe wszczyna się zwykle po wykryciu nieprawidłowości (np. jako efekt przeprowadzonej kontroli podatkowej) i ma na celu wyliczenie podatku. Postępowanie podatkowe wszczyna się z urzędu lub na żądanie strony. Postępowanie podatkowe kończy się decyzją rozstrzygającą sprawę.

CO OFERUJEMY

W zależności od sytuacji oraz oczekiwań Klienta wsparcie Kancelarii Śliwowski i Nowak Adwokaci skupione jest na opracowaniu najkorzystniejszej strategii w toku prowadzonego postępowania.

Zajmujemy się kompletnym przygotowaniem dokumentów w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także oferujemy doradztwo w trakcie przesłuchań podatnika i jego pracowników podczas prowadzonego postępowania.

Możemy reprezentować podatnika w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli celno-skarbowej, podatkowej lub postępowania podatkowego, a także w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych i celnych.

Do naszych najważniejszych usług w ramach postępowania podatkowego należą:

  • ustalenie sytuacji podatnika i dobór optymalnej strategii;
  • uczestniczenie osobiście w czynnościach podejmowanych przez organy podatkowe;
  • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych
  • wnoszenie skarg i reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Postępowanie podatkowe w 5 krokach:

POSTĘPOWANIE PODATKOWE, A PRAWO PODATKOWE W POLSCE

Prawo podatkowe w Polsce to szczególnie skomplikowana dziedzina. Postępowanie podatkowe uregulowane jest przez ordynację podatkową, która jest ciągle zmieniana, co nie ułatwia życia podatnikowi. Tym bardziej że kluczowe w postępowaniu jest sporządzenie prawidłowego pisma procesowego, w oparciu o właściwą podstawę prawną, uzasadnionego tezami z doktryny oraz orzecznictwa.

Dlatego od lat wspieramy naszych Klientów praktyczną wiedzą i doświadczeniem. Dając podatnikowi komfort, poczucie bezpieczeństwa i wsparcie na każdym etapie postępowania podatkowego.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- doktor prawa finansowego / doradca podatkowy

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zawodach prawniczych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje w szczególności prawo handlowe, podatkowe i karnoskarbowe. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Świadczy usługi doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat / doradca podatkowy

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

CENY
TRANSFEROWE

DORADZTWO PODATKOWE

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

INTERPRETACJE PODATKOWE

SCHEMATY PODATKOWE

AUDYT
PODATKOWY

ULGA B+R

ULGA IP BOX

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

BIEŻĄCE DORADZTWO

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

BIURO RACHUNKOWE

ZDANIEM EKSPERTA

Każdego dnia pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od prawie 10 lat zajmujemy się obsługą podatkowo-prawną firm oraz osób prywatnych z Sosnowca, Katowic i całego Śląska. Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie prezentujemy praktyczne porady oraz case studies z zakresu podatków i prawa.

USŁUGI PRAWNE

Realizujemy usługi prawne dla firm, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, zarówno dla dużych spółek prawa handlowego jak i małych przedsiębiorstw. Doświadczeni adwokacji Kancelarii Śliwowski i Nowak Adwokaci pozostają do Twojej dyspozycji w ramach różnych specjalizacji.