Prawnik IT, umowy IT 2020-11-04T08:20:39+00:00

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- adwokat

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zawodach prawniczych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje w szczególności prawo handlowe, podatkowe i karnoskarbowe. Jako prawnik wspiera firmy z branży IT z Katowic, Sosnowca i okolic w procesie sprzedaży i nabywania spółek oraz udziałów, przygotowuje i negocjuje umowy z kontrahentami i pracownikami. Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Swoją karierę naukową kontynuował w Warszawie, gdzie w Szkole Głównej Handlowej ukończył studia podyplomowe wyceny spółek kapitałowych. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zawodach prawniczych. Jako prawnik pomaga firmom branży e-commerce z Katowic, Sosnowca i okolic w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych ich działalności. Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.

UMOWY IT

Największą wartość w branży IT stanowi know-how. To właśnie know-how, w różnej formie – aplikacji, oprogramowania, layoutu, jest przedmiotem sprzedaży lub najmu, a przez to również głównym źródłem dochodu firm działających w branży IT. Dlatego właśnie tak ważne jest prawidłowe dysponowanie i zabezpieczenie praw autorskich należących do firmy, na każdym etapie procesu ich dystrybucji. Nasz prawnik doradza firmom w branży IT i e-commerce przy tworzeniu, jak i negocjowaniu postanowień umownych, mając na uwadze należyte zabezpieczenie praw autorskich oraz cel biznesowy naszego Klienta. Wspieramy Klientów w procesach o naruszenie praw autorskich i licencji.

PRAWO PRACY

Każdy software house funkcjonuje dzięki nieustannej pracy programistów. Dynamika rynku pracy w branży IT sprawia, że zarządzanie kapitałem ludzkim, a wraz z nim prawami zależnymi, staje się jednym z głównych aspektów funkcjonowania każdej firmy. Prawidłowa organizacja pracy ze swoimi współpracownikami stanowi podstawowe zabezpieczenie przed późniejszymi problemami. Kluczem w tym przypadku są starannie przygotowane umowy, zawierające postanowienia niezbędne dla płynnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przygotowujemy umowy współpracy, umowy chroniące przed nieuczciwą konkurencją oraz umowy przekazujące prawa do utworów powstałych w efekcie pracy programisty.

M&A

Wraz z rozwojem każdej firmy może w pewnym momencie okazać się, że aktualna forma prowadzenia działalności nie jest już wystarczająca do realizacji założonych celów. Dodatkowo, szybko zmieniająca się sytuacja w branży IT sprawia, że przedsiębiorcy działający na tym rynku muszą dynamicznie modyfikować struktury kapitałowe swoich przedsiębiorstw by utrzymać określony poziom ich rozwoju i pozycję rynkową. Sprzedaż i zakup udziałów, pozyskiwanie finansowania, to dla wielu przedsiębiorców działających w branży IT codzienność lub wręcz konieczność. Wspieramy ich na każdym etapie tej drogi, w szczególności przy przygotowaniu i negocjacji umów sprzedaży i zakupu.

ULGI PODATKOWE

Doradzamy firmom działającym na rynku IT w procesie kwalifikacji d ulgi IP Box jak i ulgi B+R (prace badawczo rozwojowe). Ulga IP Box daje przedsiębiorcom preferencyjne opodatkowanie dochodów osiąganych ze sprzedaży praw własności intelektualnej, a powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Ulga IP Box zwana też Innovation Box, Intellectual Property Box, IP Box lub Patent Box, daje możliwość zmniejszenia stawki podatku dochodowego z 17% do 5%. Z kolei ulga B+R, to instrument prawa podatkowego, który pozwala na uzyskanie preferencyjnych warunków rozliczeń wydatków na prace badawczo rozwojowe. Obie ulgi dają przedsiębiorcom działającym w branży IT szansę na zmianę wysokości zobowiązań podatkowych na niezwykle korzystne.

REFERENCJE

 

Do grona naszych Klientów należą firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, duże korporacje, a także osoby prywatne. Prowadzimy kompleksową obsługę prawno-podatkową w firmach z różnych branży. Prezentujemy opinie naszych Klientów, z którymi jesteśmy od prawie 10 lat.