Prawo pracy 2023-02-03T10:22:58+00:00

CIĄGLE GASISZ POŻARY W SWOJEJ FIRMIE?

Budowanie biznesu w otulinie polskich przepisów prawnych jest jak gaszenie pożaru. Często gdzieś głęboko tli się maleńka iskra, która w porę niedostrzeżona może przerodzić się w pożar. Prowadzisz firmę, masz na głowie stos sprawa, a wydaje Ci się, że zamiast iść do przodu gasisz tylko pożary? Nie musisz sam rzucać się w ogień. W biznesie jak w straży pożarnej więcej zdziałasz w drużynie. Zbuduj ją z nami.

Operujemy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa pracy. Wspieramy naszych Klientów zarówno w sprawach doraźnych jak i poprzez stałą obsługę bieżącej działalności przedsiębiorstw.

UMOWY I KONTRAKTY

Przygotowujemy projekty umów o pracę i kontraktów menadżerskich. Analizujemy i opiniujemy dotychczasowe jak i nowe umowy zawierane z pracownikami i współpracownikami. Projektujemy także umowy zabezpieczające takie jak umowa o zakazie konkurencji, zachowaniu poufności czy umowy o powierzeniu mienia. Pomagamy Klientom w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Sporządzamy porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy oraz wypowiedzenia o zmianie warunków pracy i płacy.

ZBIOROWE PRAWO PRACY

Pomagamy w organizacji zbiorowych stosunków pracy. Przygotowujemy regulaminy pracy i wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych. Opracowujemy niezbędną dokumentację pozwalającą uregulować zbiorowe układy pracy, w tym kwestie zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, czy zwolnień grupowych. Reprezentujemy Klientów w sporach ze związkami zawodowymi.

RESTRUKTURYZACJA

Doradzamy optymalne rozwiązania w procesach przekształceń struktur własnościowych, czy też podczas przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę.

CO OFERUJEMY

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach:

  • zapłatę odszkodowania za wypadek w pracy
  • ustalenia stosunku pracy
  • zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy
  • mobbing i dyskryminację
  • przed ZUS i Państwową Inspekcją Pracy
  • w postępowaniach pojednawczych oraz w postępowaniach sądowych

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- adwokat / doradca podatkowy

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w materialnym prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Świadczy usługi dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat / doradca podatkowy

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

ODSZKODOWANIA

ZAKŁADANIE I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK

POŁĄCZENIE SPÓŁEK

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH i KARNOSKARBOWYCH

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

likwidacja spółek

LIKWIDACJA SPÓŁKI

Windykacja należności

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

sukcesja

PLANOWANIE SUKCESJI

ZDANIEM EKSPERTA

Porady dotyczące problemów prawnych, które interesować mogą szerokie grono odbiorców, publikujemy na blogu naszej Kancelarii. Staramy się na bieżąco śledzić zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo by zawsze przedstawiać Państwu aktualne rozwiązania.

USŁUGI PODATKOWE

Poza doradztwem prawnych oferujemy naszym Klientom także kompleksowe doradztwo podatkowe. Wspieramy na każdym etapie kontroli i postępowań podatkowych. Reprezentujemy w trakcie kontroli podatkowej. Firmy zlokalizowane w Sosnowcu, Katowicach,  jaki w całym województwie śląskim zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa podatkowego.