Upadłość firmy, umorzenie ZUS i podatku | SN Katowice, Sosnowiec 2023-02-03T10:21:31+00:00

ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH NIE SZUKA SIĘ W PUSTELNI

Pustelnia to magiczne miejsce, ale doświadczonego doradcy biznesowego nie znajdziesz na odludziu. Nie zaszywamy się w samotni w środku tajgi by pogrążeni w zadumie nad stertą kodeksów znaleźć cudowne rozwiązanie Twoich problemów. By dobrze doradzać trzeba by blisko ludzi biznesu i ich codziennych wyzwań.

DORADZTWO PRAWNO-PODATKOWE

Pomagamy przedsiębiorcom zmagającym się z problemem niewypłacalności przetrwać trudny dla nich okres. Doradzamy jak uchronić się przed likwidacją przedsiębiorstwa. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w procesach o umorzenie składek ZUS i umorzenie zaległości podatkowych. Przeprowadzamy postępowanie sanacyjne, a jeśli nie ma innego wyjścia także postępowanie upadłościowe spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI A KORONAWIRUS

Pandemia wirusa COVID-19, zwanego też koronawirusem, sprawiła, że wiele przedsiębiorstw działających w branży transportowej, turystycznej, odzieżowej, czy gastronomicznej, z dnia na dzień straciło płynność finansową. Nasza kancelaria świadczy szereg usług na rzecz przedsiębiorców, którzy dziś zastanawiają się nad tym jak ratować swój biznes – utrzymać pracowników, umorzyć swoje zobowiązania ZUS i zaległości podatkowe, choć na chwilę uwolnić się od długów by znów złapać oddech.

UMORZENIE SKŁADEK ZUS

Nasza kancelaria wspiera przedsiębiorców w procesie o umorzenie składek ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza możliwość umorzenia dużej części składek odprowadzanych przez podatnika z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników. Umorzenie jest możliwe, gdy:

 • opłacenie należności dla ZUS wiązałoby się z pogorszeniem sytuacji finansowej rodziny przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zdarzenia, a opłacenie składek ZUS mogłaby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności
 • płatnik jest chory przewlekle lub opiekuje się przewlekle chorym członkiem rodziny, przez co nie jest w stanie wypracować środków pozwalających mu opłacić należności,
 • w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub w umorzonym postępowaniu upadłościowym nie uzyskano kwoty wystarczającej do tego, żeby uregulować należności,
 • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe, ponieważ nie ma majątku, który umożliwia przeprowadzenie takiego postępowania.

Oczywiście zaistnienie jednej z powyższych sytuacji nie gwarantuje umorzenia składek ZUS, decydująca jest indywidualna ocena stanu faktycznego. Dlatego też cenne może być wsparcie prawnika lub adwokata, który posiada doświadczenie w procesach upadłościowych.

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Nasza kancelaria dysponuje doświadczonym specjalistą prawa podatkowego, który na co dzień reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przez organami kontroli skarbowej. Umorzenie zaległości podatkowych jest możliwe z uwagi na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Umorzenie podatków na mocy ważnego interesu podatnika jest możliwe gdy dojdzie do nadzwyczajnych / losowych sytuacji, sprawiających, że podatnik nie jest w stanie uregulować swoich zaległości podatkowych. Z kolei, mianem ważnego interesu publicznego określa się sytuację, w której podatnik sięgać musi po środki pomocy państwa, gdyż nie jest w stanie sam zaspokajać już swoich potrzeb materialnych.

SANACJA FIRMY

Nasz prawnik świadczy kompleksowe doradztwo prawne w postępowaniach sanacyjnych dla przedsiębiorców, którzy chcą przetrwać trudny dla nich czas. Sanacja firmy to proces, w którym mienie należące do zadłużonego przedsiębiorstwa przekazane jest w ręce licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Doradca ten ma za zadanie poprawić sytuację przedsiębiorstwa poprzez:

 • wstrzymanie egzekwowania wierzytelności zabezpieczonych w formie hipoteki lub zastawów,
 • redukcję zatrudnienia w zadłużonym przedsiębiorstwie na specjalnych warunkach,
 • możliwość odstąpienia od nierentownych umów;
 • sprzedaż majątku dłużnika bez obciążeń,
 • przeciwdziałanie tzw. ucieczce z majątkiem, które może być stosowane do czynności wykonanych w okresie poprzedzającym otwarcie postępowania sanacyjnego,
 • zmianę profilu działalności przedsiębiorstwa.

Sanacja firmy ma za zadanie utrzymanie firmy na rynku. Postępowanie sanacyjne, mimo swojej specyfiki, może być jedynym wyjściem na przetrwanie przedsiębiorstwa w trudnym dla niego okresie utraty płynności finansowej. Sanacja firmy jest wiec krokiem zalecanym wszystkim przedsiębiorcom, którzy mimo niezwykle trudnej sytuacji chcieliby zachować możliwość kontynuacji swojej działalności w przyszłości.

UPADŁOŚĆ FIRMY

Wspieramy przedsiębiorstwa a ciężkim dla nich procesie upadłości firmy. W przypadku, gdy kondycja zła przedsiębiorstwa nie daje szans na poprawę w trakcie postępowania sanacyjnego, jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości firmy. Upadłość firmy pozwala zakończyć działalność, wyprzedać majątek i uwolnić się w całości lub w części od posiadanych zobowiązań lub kontynuować funkcjonowanie firmy poprzez układ z wierzycielami. Co do zasady, upadłość może ogłosić każdy podmiot gospodarczy, który nie może uregulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Odstępstwem od tej reguły są podmioty działające w formie spółek, u której upadłość może być ogłoszona także, gdy suma zaciągniętych przez nie zobowiązań przekroczy wartość majątku spółki, a stan taki utrzymywać będzie się przez 24 miesiące. Upadłość firmy może w praktyce przyjąć formę:

 • upadłości likwidacyjnej –  likwidacja spółek poprzez sprzedaż majątku i spłatę zobowiązań lub ich umorzenie,
 • upadłości układowej – kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa pod warunkiem zawarcia układu z wierzycielami, który reguluje nowe zasady zaspokajania powstałych zobowiązań.

UPADŁOŚĆ JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prowadzimy kompleksowe procesy upadłości dla osób prowadzących własną dzielność gospodarczą. Upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej, tak jak w przypadku spółek, ma miejsce gdy firma nie reguluje swoich zobowiązań finansowych, a opóźnienie w spłatach długów utrzymuje się przez okres trzech miesięcy. Wato zaznaczyć, że w przypadku gdy pomimo podjęcia wyczerpujących działań nie dojdzie do zaspokojenia majątku wierzycieli, sąd może zdecydować o umorzeniu pozostałych zobowiązań.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka daje szanse na umorzenie zobowiązań wobec wierzycieli, których nie udało się umorzyć w trakcie procedury upadłościowej. W tracie postępowania o upadłość konsumencką ma miejsce zajęcie majątku prywatnego, jego sprzedaż na poczet pokrycie zaciągniętych zobowiązań, a także ustalenie nowego planu spłaty długów, który uwzględnia aktualne możliwości finansowe dłużnika. Upadłość konsumencka pozwala wiec na nowo ustalić reguły spłaty długów, które niejednokrotnie mogą uratować daną osobę przed całkowitym bankructwem.

CO OFERUJEMY?

Nasz adwokat i doradca podatkowy świadczy kompleksową usługę wsparcia prawno-podatkowego na wszystkich etapach procesu ubiegania się o oddłużenie:

 • przygotowanie wniosków o umorzenie składek ZUS i zobowiązań podatkowych
 • reprezentowanie przez ZUS i organami skarbowymi
 • przygotowanie wniosku o sanację lub ogłoszenie upadłości
 • prowadzenie postępowania sanacyjnego lub upadłościowego
 • doradztwo prawne przy regulowaniu obowiązków wobec pracowników
 • prowadzenie procesu upadłości konsumenckiej

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- adwokat / doradca podatkowy

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w materialnym prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Świadczy usługi dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat / doradca podatkowy

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

ZDANIEM EKSPERTA

Każdego dnia pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od prawie 10 lat zajmujemy się obsługą podatkowo-prawną firm oraz osób prywatnych.Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie prezentujemy praktyczne porady oraz case studies z zakresu podatków i prawa.

REFERENCJE

 

Do grona naszych Klientów należą firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, duże korporacje, a także osoby prywatne. Prowadzimy kompleksową obsługę prawno-podatkową w firmach z różnych branży. Prezentujemy opinie naszych Klientów, z którymi jesteśmy od prawie 10 lat.