Audyt podatkowy 2021-05-12T07:20:33+00:00

AUDYT PODATKOWY

Audyt podatkowy to kolejna usługa świadczona przez specjalistów Kancelarii Śliwowski Nowak Adwokaci.

CZYM JEST AUDYT PODATKOWY?

Jest to wewnętrzna weryfikacja zgodności z prawem prowadzonej działalności pod względem prawa podatkowego oraz deklarowania i rozliczenia podatków. Głównym celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń dokonywanych przez podatnika oraz wskazanie ewentualnych zmian, korekt czy przedstawienie innych zaleceń praktycznych. Audyt ma również na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego, jak  i finansowego Klienta.

CO JEST PRZEDMIOTEM AUDYTU PODATKOWEGO?

Audyt obejmuje analizę dokumentacji źródłowej – faktur, umów handlowych, dokumentów dostawy, ksiąg podatkowych i rachunkowych oraz weryfikację wewnętrznych procedur, które mogą mieć wpływ na prawidłowe rozliczenia podatkowe.

WYNIK AUDYTU

Podmiot zlecający po zakończeniu audytu podatkowego otrzyma raport z przeprowadzonego badania, zawierający potwierdzenie prawidłowości postępowania oraz ewentualne uwagi i sugestie. Raport zawierał będzie również opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości, a także wskazanie sposobów ich usunięcia oraz wskazówki celem ich uniknięcia w przyszłości.

KORZYŚCI Z AUDYTU

Podmiot zlecający po zakończeniu audytu podatkowego otrzyma raport z przeprowadzonego badania, zawierający potwierdzenie prawidłowości postępowania oraz ewentualne uwagi i sugestie. Raport zawierał będzie również opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości, a także wskazanie sposobów ich usunięcia oraz wskazówki celem ich uniknięcia w przyszłości.

Audyt podatkowy krok po kroku:

CO OFERUJEMY

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu:

  • przeprowadzenia badania bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności dla osób zarządzających lub nadzorujących dany podmiot,
  • audyt przeprowadzany w trakcie operacji fuzji i przejęć, w szczególności dla podmiotów zainteresowanych nabyciem przedsiębiorstwa, spółki bądź udziałów,
  • badanie przeprowadzane dla wspólników nie zajmujących funkcji zarządczych w firmie,
  • audyt dla inwestorów pragnących dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

CENY
TRANSFEROWE

DORADZTWO PODATKOWE

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

INTERPRETACJE PODATKOWE

SCHEMATY PODATKOWE

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

ULGA B+R

ULGA IP BOX

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

BIEŻĄCE DORADZTWO

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

BIURO RACHUNKOWE

ZDANIEM EKSPERTA

Każdego dnia pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od prawie 10 lat zajmujemy się obsługą podatkowo-prawną firm oraz osób prywatnych z Sosnowca, Katowic i Śląska. Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie prezentujemy praktyczne porady oraz case studies z zakresu podatków i prawa.

USŁUGI PRAWNE

Realizujemy usługi prawne dla firm, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, zarówno dla dużych spółek prawa handlowego jak i małych przedsiębiorstw. Doświadczeni adwokacji Kancelarii Śliwowski i Nowak Adwokaci pozostają do Twojej dyspozycji w ramach różnych specjalizacji.