Audyt podatkowy 2023-02-13T12:31:46+00:00

RZECZY TRUDNE WYMAGAJĄ TYLKO WIĘKSZEJ UWAGI

Rzeczy, które na pozór wydają się trudne wymagają od nas po prostu dostatecznie dużo uwagi. Realizacja projektów prawno podatkowych jest jak sztuka balansowania kamieni. Liczy się dobry plan i nieustępliwość w kontaktach z organami podatkowymi.

AUDYT PODATKOWY

Audyt podatkowy to kolejna usługa świadczona przez specjalistów Kancelarii Śliwowski Nowak Adwokaci.

CZYM JEST AUDYT PODATKOWY?

Jest to wewnętrzna weryfikacja zgodności z prawem prowadzonej działalności pod względem prawa podatkowego oraz deklarowania i rozliczenia podatków. Głównym celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń dokonywanych przez podatnika oraz wskazanie ewentualnych zmian, korekt czy przedstawienie innych zaleceń praktycznych. Audyt ma również na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego, jak  i finansowego Klienta.

CO JEST PRZEDMIOTEM AUDYTU PODATKOWEGO?

Audyt obejmuje analizę dokumentacji źródłowej – faktur, umów handlowych, dokumentów dostawy, ksiąg podatkowych i rachunkowych oraz weryfikację wewnętrznych procedur, które mogą mieć wpływ na prawidłowe rozliczenia podatkowe.

WYNIK AUDYTU

Podmiot zlecający po zakończeniu audytu podatkowego otrzyma raport z przeprowadzonego badania, zawierający potwierdzenie prawidłowości postępowania oraz ewentualne uwagi i sugestie. Raport zawierał będzie również opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości, a także wskazanie sposobów ich usunięcia oraz wskazówki celem ich uniknięcia w przyszłości.

KORZYŚCI Z AUDYTU

Podmiot zlecający po zakończeniu audytu podatkowego otrzyma raport z przeprowadzonego badania, zawierający potwierdzenie prawidłowości postępowania oraz ewentualne uwagi i sugestie. Raport zawierał będzie również opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości, a także wskazanie sposobów ich usunięcia oraz wskazówki celem ich uniknięcia w przyszłości.

Audyt podatkowy krok po kroku:

CO OFERUJEMY

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu:

  • przeprowadzenia badania bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności dla osób zarządzających lub nadzorujących dany podmiot,
  • audyt przeprowadzany w trakcie operacji fuzji i przejęć, w szczególności dla podmiotów zainteresowanych nabyciem przedsiębiorstwa, spółki bądź udziałów,
  • badanie przeprowadzane dla wspólników nie zajmujących funkcji zarządczych w firmie,
  • audyt dla inwestorów pragnących dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- doktor prawa finansowego / doradca podatkowy

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zawodach prawniczych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje w szczególności prawo handlowe, podatkowe i karnoskarbowe. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Świadczy usługi doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat / doradca podatkowy

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

CENY
TRANSFEROWE

DORADZTWO PODATKOWE

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

INTERPRETACJE PODATKOWE

SCHEMATY PODATKOWE

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

ULGA B+R

ULGA IP BOX

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

BIEŻĄCE DORADZTWO

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

BIURO RACHUNKOWE

ZDANIEM EKSPERTA

Każdego dnia pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od prawie 10 lat zajmujemy się obsługą podatkowo-prawną firm oraz osób prywatnych z Sosnowca, Katowic i Śląska. Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie prezentujemy praktyczne porady oraz case studies z zakresu podatków i prawa.

USŁUGI PRAWNE

Realizujemy usługi prawne dla firm, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, zarówno dla dużych spółek prawa handlowego jak i małych przedsiębiorstw. Doświadczeni adwokacji Kancelarii Śliwowski i Nowak Adwokaci pozostają do Twojej dyspozycji w ramach różnych specjalizacji.