Przekształcenie spółki JDG Sosnowiec SN Kancelaria

Przekształcenie spółki lub JDG

Kiedy podjąć kluczową decyzję?

Czas czytania: 5 min

WSTĘP

Ostatnie lata charakteryzowały się licznymi zmianami przepisów i wprowadzaniem nowych mechanizmów, które obarczały przedsiębiorców dodatkowymi obowiązkami. Perspektywa najbliższej przyszłości wskazuje, że trend ten w znacznej mierze będzie utrzymany. W tym zgiełku zmian wiele osób zastanawia się, czy wybrana forma prowadzenia działalności jest odpowiednia w tym momencie, czy zasadne jest jej przekształcenie.

Indywidualna działalność gospodarcza

Jest to dla wielu nowych przedsiębiorców początkowa i podstawowa forma prowadzenia biznesu. Przez długi czas jej prostota była ogromną zaletą. Ostatnie lata, a zwłaszcza zmiany wprowadzone przez „Nowy Ład” sprawiły, że indywidualna działalność gospodarcza stała się również jedną z najbardziej obciążonych daninami publicznymi form prowadzenia biznesu (PIT + składka zdrowotna + ZUS). Indywidualni przedsiębiorcy mają również problem by dobrać optymalną formę opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, IP BOX) do specyfiki danego biznesu. Wiele osób w takiej sytuacji rozważa zmianę formy prowadzenia biznesu poprzez przekształcenie jej w spółkę. To wymaga jednak uprzedniej analizy konkretnej firmy. Nie zawsze np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie remedium na wszystkie problemy. Jeżeli jednak decyzja o przekształceniu zapadnie, to należy również ją przeprowadzić w sposób odpowiedzialny i zaplanowany, by nie stracić np. zezwoleń i koncesji.

Spółki cywilne

Rozwinięciem indywidualnej działalności są zazwyczaj spółki cywilne. Formalnie są one jedynie umową pomiędzy przedsiębiorcami. Jednak zarówno przez samych wspólników jak i kontrahentów są traktowane jak osobne i niezależne byty. Spółka cywilna o ile dawniej zapewniała dużą swobodę i elastyczność, obecnie stanowi najczęściej hamulec prawno-organizacyjny w rozwoju biznesu. Z pewnością natomiast dla swoich wspólników nie stanowi ani zabezpieczenia prywatnego majątku, ani też nie przynosi ulgi w zakresie podatków, składki zdrowotnej czy ZUS. Spółki cywilne, w odróżnieniu od indywidualnej działalności, mogą jednak korzystać z pełnych możliwości przekształcenia na zasadach analogicznych jak spółki prawa handlowego. Natomiast i w tym przypadku należy dobrze zastanowić się, w jaki sposób dokonać zmiany. Warto przy tym pamiętać, że składniki majątku, które będą objęte przekształceniem przestają być własnością wspólników, dlatego też transformację spółki cywilnej powinna poprzedzać pogłębiona analiza. Należy również pamiętać, że przekształcenie np. w spółkę komandytową wiązać będzie się zarówno z dużą reorganizacją bieżących zasad współpracy wspólników, jak również dla wielu wejściem w zupełnie nowe zasady dokumentacji (pełna księgowość) i opodatkowania (CIT oraz PIT od wypłat zysków). Zatem każda zmiana w tym zakresie powinna wiązać się nie tylko ze zrozumieniem jej celu, ale również z wyjaśnieniem jej konsekwencji każdemu ze wspólników.

Spółki jawne i partnerskie

Pomimo, że są one spółkami prawa handlowego, to od strony podatków dochodowych nadal pozostają formą zbliżoną w zakresie dokumentacji oraz zasad rozliczania do indywidualnej działalność gospodarczej. Ta prostota dając jednocześnie możliwość wspólnego prowadzenia biznesu przez kilka osób jest ich ogromną zaletą. Jednak przy dynamicznym rozwoju może również stanowić ograniczenie dla dalszej ekspansji. Spółki jawne i partnerskie również nie chronią prywatnych majątków wspólników, a także nie zawsze stanowią ochronę przed skomplikowanym PIT czy składką zdrowotną.

ULGI PODATKOWE

Posiadając spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną w większości przypadków osiągnięto już finalną formę prawną prowadzenia biznesu. Jednak czasami przekształcenie może „odblokować” dodatkowe możliwości dla jej wspólników np. możliwość płacenia mniejszego podatku PIT. Warto również rozważyć uproszczenie swego biznesu i przejść np. w formę spółki jawnej bądź dywersyfikację poprzez utworzenie dodatkowej spółki wpisanej organizacyjnie w całą grupę kapitałową. W takich przypadkach należy jednak zachować szczególną ostrożność, gdyż pochopne przeprowadzenie takiej operacji może wiązać się z negatywnymi skutkami finansowymi i znaczącym ograniczeniem możliwości biznesowych.

Podsumowanie

Elastyczność jest kluczowym pojęciem dla dzisiejszego przedsiębiorcy. Przywiązanie do jednej formy prowadzenia biznesu może oznaczać blokadę jego przyszłego rozwoju. Nie można z drugiej strony ulegać chwilowym trendom i dokonywać wymuszonej zmiany, która nie poparta jest realnymi argumentami. Z tych względów warto dokonywać okresowej weryfikacji dostępnych opcji biznesowych, by móc podjąć najlepszą decyzję dla swojego biznesu.

CO OFERUJEMY?

Nasz zespół stanowią adwokaci, doradcy podatkowi i doktorzy prawa finansowego, którzy na co dzień pomagają podejmować przedsiębiorcom kluczowe decyzje biznesowe. Doradztwo przy przekształceniu działalności i spółek obejmuje m.in.:

  • Analizę prawną / podatkową / księgową prowadzonej działalności;
  • Dobór najkorzystniejszej struktury prowadzenia działalności;
  • Stworzenie optymalnej funkcjonalnie i podatkowo struktury przedsiębiorstwa.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00