Kontrola celno – skarbowa 2023-02-13T12:32:16+00:00

SZYKUJE CI SIĘ KORRIDA ZE SKARBÓWKĄ?

W gąszczu przepisów podatkowych czujesz się jak torreador po weekendowym kursie szermierki? Każdy Twój ruch w stronę optymalizacji zobowiązań podatkowych drażni organy podatkowe niczym jaskrawo-czerwona płachta na byka? Nie da się tego uniknąć, ale możemy pomóc Ci bez szwanku dotrwać do końca tej dziwaczej korridy.

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

Kancelaria Śliwowski Nowak Adwokaci oferuje profesjonalne wsparcie w trakcie trwania kontroli celno-skarbowej (będącej następcą kontroli skarbowej).

PODSTAWA PRAWNA

Z dniem 1  marca 2017 r. połączono zadania administracyjne sprawowane dziś przez administrację podatkową, celną i kontrolę skarbową. Konsolidacja spowodowana była zamiarem zapewnienia, że kontroli będzie mniej, a Krajowa Administracja Skarbowa, skupi się na tych obszarach działalności, gdzie występują nieprawidłowości. W wyniku reformy zlikwidowano Urzędy Kontroli Skarbowej a w ich miejsce powołano Urzędy Celno-Skarbowe, które są uprawnione do prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

PROCEDURA KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ

Procedura kontroli celno – skarbowej to tzw. twarda kontrola. Głównym jej zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości np.: oszustw, wyłudzeń czy innych przestępstw powodujących szkodę w finansach publicznych. Kontroli celno – skarbowej może podlegać np.: przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, prawa celnego, regulacji i prowadzenie gier hazardowych, prawa dewizowego).

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI

Wszczęcie kontroli następuję z urzędu i nie odbywa się poprzez wcześniejsze zawiadomienie. Czas trwania kontroli od dnia jej wszczęcia wynosi 3 miesiące. Nie mniej jednak istnieje możliwość przedłużenia tego terminu. Zgodnie z zasadami, przeprowadzający kontrolę naczelnik odpowiedniego urzędu celno-skarbowego ma zniesioną właściwość miejscową, co pozwala mu działać na terenie całej Polski, nie zależnie od aktualnej siedziby kontrolowanego podmiotu.

UPRAWNIENIA OSÓB KONTROLUJACYCH

W ramach kontroli celno-skarbowej kontrolujący mogą np.:

 • żądać udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzać z nich odpisy, kopie, notatki,
 • wchodzić, poruszać się i przebywać na terenie kontrolowanego – na gruncie, w budynku, w lokalu bądź w innym pomieszczeniu,
 • dokonywać oględzin, żądać złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej,
 • legitymować lub w inny sposób ustalać tożsamość osób,
 • przesłuchiwać kontrolowanego i inne osoby,
 • przeszukiwać lokale i inne pomieszczenia, miejsca i rzeczy,
 • zasięgać opinii biegłych,
 • zabezpieczać zebrane dowody,
 • sporządzać szkice, kopiować, filmować, fotografować oraz sporządzać nagrania dźwiękowe,
 • zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową,
 • badać towary, surowce, półprodukty i wyroby, w tym pobrać próbki towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania,
 • żądać zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów oraz czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym,
 • nakładać zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe.

CO OFERUJEMY

Kontrola celno-skarbowa z założenia przeprowadzana jest wyłącznie w najpoważniejszych sprawach. Właściwa reprezentacja w toku kontroli może mieć zatem decydujące znaczenie dla przyszłych obciążeń fiskalnych.

W ramach naszej oferty Kancelaria Śliwowski Nowak Adwokaci zapewnia profesjonalne wsparcie w trakcie trwania kontroli w postaci reprezentacji klienta przed kontrolującymi, przygotowywanie pism w toku kontroli, udział w czynnościach procesowych (np. przesłuchaniach) oraz sporządzanie środków odwoławczych.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- doktor prawa finansowego / doradca podatkowy

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zawodach prawniczych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje w szczególności prawo handlowe, podatkowe i karnoskarbowe. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Świadczy usługi doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat / doradca podatkowy

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

CENY
TRANSFEROWE

DORADZTWO PODATKOWE

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

INTERPRETACJE PODATKOWE

SCHEMATY PODATKOWE

AUDYT
PODATKOWY

ULGA B+R

ULGA IP BOX

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

BIEŻĄCE DORADZTWO

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

BIURO RACHUNKOWE

ZDANIEM EKSPERTA

Każdego dnia pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od prawie 10 lat zajmujemy się obsługą podatkowo-prawną firm oraz osób prywatnych z Sosnowca, Katowic i całego Śląska. Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie prezentujemy praktyczne porady oraz case studies z zakresu podatków i prawa.

USŁUGI PRAWNE

Realizujemy usługi prawne dla firm, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, zarówno dla dużych spółek prawa handlowego jak i małych przedsiębiorstw. Doświadczeni adwokacji Kancelarii Śliwowski i Nowak Adwokaci pozostają do Twojej dyspozycji w ramach różnych specjalizacji.