Ceny transferowe 2023-02-13T12:30:15+00:00

RZECZY TRUDNE WYMAGAJĄ TYLKO WIĘKSZEJ UWAGI

Rzeczy, które na pozór wydają się trudne wymagają od nas po prostu dostatecznie dużo uwagi. Realizacja projektów prawno podatkowych jest jak sztuka balansowania kamieni. Liczy się dobry plan i nieustępliwość w kontaktach z organami podatkowymi.

DOKUMENTACJA PODATKOWA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Kancelaria Śliwowski Nowak Adwokaci oferuje kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi, analizę ryzyka obejmującego ceny transferowe oraz sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Organy skarbowe coraz częściej kontrolują, czy podatnicy dysponują prawidłową dokumentacją. Osobny serwis uruchomiony został również przez Ministerstwo Finansów.

CZYM SĄ CENY TRANSFEROWE I JAK PRZEBIEGA PROCES ICH USTALANIA

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorstwa zawierające transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu określonych progów, zobowiązane są do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Doradztwo w zakresie dokumentacji cen transferowych ma na celu ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe stanowią ogromne wyzwanie dla podmiotów zobowiązanych. Podstawowym problemem jest ustalenie właściwej metodologii. Wybór metody wyceny transferu powinien prowadzić zawsze do wyszukania wartości rynkowej dla danej transakcji. Dlatego też przy wyborze metody ustalania cen transferowych, należy w pierwszej kolejności poddać analizie słabe i mocne strony dostępnych metod szacowania cen.

CENY TRANSFEROWE 2017

Przepisy regulujące ceny transferowe w 2017 roku istotnie się zmieniły względem norm dotyczących cen transferowych z roku 2016.  Podstawowe zmiany w tym zagadnieniu to przede wszystkim:  zmiana definicji podmiotów powiązanych kapitałowo oraz nowe zasady sporządzania dokumentacji. Zmienił się także termin na złożenie dokumentacji podatkowej.

CO OFERUJEMY

W ramach usług podatkowych z zakresu cen transferowych Kancelarii Śliwowski Nowak Adwokaci oferujemy:

  • Kompletne przygotowanie dokumentacji.
  • Aktualizacją sytuacji rynkowej.
  • Analizą ryzyk.
  • Audyt przyjętych rozwiązań.
  • Opracowaniem bezpiecznej polityki transferowej.
  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach podatkowych

Opracowujemy dokumentację cen transferowych zarówno dla pojedynczych transakcji, jak i stałych umów transferowych pomiędzy spółkami powiązanymi. Nasze usługi są świadczone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danego Klienta, ściśle dostosowane do jego uwarunkowań biznesowych i aktualnej sytuacji rynkowej.

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- doktor prawa finansowego / doradca podatkowy

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zawodach prawniczych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje w szczególności prawo handlowe, podatkowe i karnoskarbowe. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Świadczy usługi doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat / doradca podatkowy

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

DORADZTWO PODATKOWE

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

INTERPRETACJE PODATKOWE

SCHEMATY PODATKOWE

AUDYT
PODATKOWY

ULGA B+R

ULGA IP BOX

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

BIEŻĄCE DORADZTWO

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

BIURO RACHUNKOWE

ZDANIEM EKSPERTA

Każdego dnia pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od prawie 10 lat zajmujemy się obsługą podatkowo-prawną firm oraz osób prywatnych z Sosnowca, Katowic, jak i całego Śląska.Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie prezentujemy praktyczne porady oraz case studies z zakresu podatków i prawa.

USŁUGI PRAWNE

Realizujemy usługi prawne dla firm, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, zarówno dla dużych spółek prawa handlowego jak i małych przedsiębiorstw. Doświadczeni adwokacji Kancelarii Śliwowski i Nowak Adwokaci pozostają do Twojej dyspozycji w ramach różnych specjalizacji.