Kontrola podatkowa 2023-02-23T11:38:16+00:00

SZYKUJE CI SIĘ KORRIDA ZE SKARBÓWKĄ?

W gąszczu przepisów podatkowych czujesz się jak torreador po weekendowym kursie szermierki? Każdy Twój ruch w stronę optymalizacji zobowiązań podatkowych drażni organy podatkowe niczym jaskrawo-czerwona płachta na byka? Nie da się tego uniknąć, ale możemy pomóc Ci bez szwanku dotrwać do końca tej dziwaczej korridy.

KONTROLA PODATKOWA

Kancelaria Śliwowski Nowak Adwokaci oferujemy profesjonalne wsparcie w trakcie trwania kontroli podatkowej. Kontrola podatkowa to doświadczenie niezwykle stresujące dla każdego podatnika niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Aktywność biznesowa przedsiębiorstwa na rynku nierzadko niesie za sobą gro aspektów podatkowych. Im więcej pracy w podatkach i księgowości tym większe ryzyko błędu lub braków. Sprawne reagowanie na czynności podejmowane przez organy skarbowe wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Dlatego też warto mieć pod ręką specjalistę, który pomoże nam przejść przez poszczególne etapy kontroli podatkowej i ustrzeże nas przed niesłusznie naliczonymi podatkami.

JAK SPRAWDZAĆ MOŻE CIĘ URZĄD SKARBOWY?

Czynności podejmowane przez organy skarbowe mogą mieć formę:

Nabycie sprawdzającego – w trakcie takiej kontroli pracownik Krajowej Administracji Skarbowej zwykle działa „incognito”. Niejako klient pojawia się w Twoim punkcie sprzedaży by dokonać nabycia. Weryfikuje czy sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i czy wydany został paragon. Po czynnościach sprawdzających pracownik KAS zwykle wylegitymuje się i chce dokonać zwrotu towaru z paragonem. Warto pamiętać, że przepisy dokładnie regulują okoliczności zwrotu paragonu, warto znać zasady postępowania w takiej sytuacji, by w stresie nie popełnić błędu przed pracownikiem KAS.

Czynności sprawdzające – to działania dokonywane przez organy podatkowej pierwszej instancji, zwykle naczelnika urzędu skarbowego i celnego, dyrektora izby skarbowej lub celnej. Odbywają się w oparciu o posiadane przez urzędy dokumenty. Urzędy nie mają obowiązku informowania Cie o trwających czynnościach sprawdzających. Czynności te to m.in. sprawdzenia poprawności składanych deklaracji, analiza terminowości opłacania podatków, czy też weryfikacji danych i przedstawionych dokumentów. Na podstawie zebranych dokumentów organ wszcząć może kontrolę podatkową.

Kontrola podatkowa – to czynności podejmowane z urzędu, które mają na celu sprawdzenie czy podatnik wywiązuje się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontroli podlega dokumentacja księgowa podatnika. Kontrola podatkowa będzie poprzedzona zawiadomieniem ZAW-K, które doręcza się kontrolowanemu. W zawiadomieniu kontrolowany otrzymuje informacje m.in. o zakresie kontroli, rodzaju sprawdzanego podatku oraz okresie objęty weryfikacją. Nieprawidłowości wykryte w trakcie kontroli podatkowej są podstawą do postępowania podatkowego. Co ważne, coraz częstszą praktyką jest tzw. kontrola krzyżowa, która polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów znajdujących się u kontrolowanego z dokumentami znajdującymi się u jego kontrahenta.

Postępowanie podatkowe – kontrola podatkowa, której efektem są nieprawidłowości w zakresie rozliczeń, przechodzi w postępowanie podatkowe. Postępowanie to ma na celu wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z rozliczeniem lub wysokością należnego podatku oraz ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. Postępowanie podatkowe kończy się najczęściej wydaniem decyzji wyjaśniającej istotę sprawy.

Kontrola celno-skarbowa – obejmuje m.in. przestrzeganie przepisów prawa celnego, przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów, prawa dewizowego. Wykonywaniem kontroli celno-skarbowej zajmują się naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Tak jak w przypadku kontroli podatkowej, wynikiem kontroli celno-skarbowej jest raport, który zawierać może wykryte nieprawidłowości.

CO OFERUJEMY?

 • opracowanie najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli podatkowej
 • reprezentacja podatnika w czynnościach sprawdzających
 • monitorowanie czynności pod kątem ich zasadności oraz prawnej dopuszczalności
 • przygotowanie odpowiedzi i pism wyjaśniających
 • przygotowanie wniosków zabezpieczających interes podatnika
 • reprezentację w toku przesłuchać strony i świadków oraz wizji lokalnej
 • przygotowywanie i składanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, zażaleń, odwołań
 • JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

  ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.
  Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

  SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

  - doktor prawa finansowego / doradca podatkowy

  Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zawodach prawniczych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje w szczególności prawo handlowe, podatkowe i karnoskarbowe. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Świadczy usługi doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

  KRZYSZTOF NOWAK

  - adwokat / doradca podatkowy

  Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

  CENY
  TRANSFEROWE

  DORADZTWO PODATKOWE

  POSTĘPOWANIE PODATKOWE

  INTERPRETACJE PODATKOWE

  SCHEMATY PODATKOWE

  AUDYT
  PODATKOWY

  ULGA B+R

  ULGA IP BOX

  ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

  BIEŻĄCE DORADZTWO

  PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

  BIURO RACHUNKOWE

  ZDANIEM EKSPERTA

  Każdego dnia pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od prawie 10 lat zajmujemy się obsługą podatkowo-prawną firm oraz osób prywatnych z Sosnowca, Katowic i całego Śląska. Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie prezentujemy praktyczne porady oraz case studies z zakresu podatków i prawa.

  USŁUGI PRAWNE

  Realizujemy usługi prawne dla firm, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, zarówno dla dużych spółek prawa handlowego jak i małych przedsiębiorstw. Doświadczeni adwokacji Kancelarii Śliwowski i Nowak Adwokaci pozostają do Twojej dyspozycji w ramach różnych specjalizacji.