Ulga IP BOX 2023-02-03T10:32:16+00:00

PODEJMUJESZ ODWAŻNE DECYZJE?

Prowadzisz przedsiębiorstwo, zatrudniasz ludzi, dostarczasz jakość, a czujesz się jakbyś codziennie skakał na bungee? W tak szybko zmieniającej się dziś rzeczywistości prawno-podatkowej prowadzenie firmy to po prostu ciągłe ryzyko. Podejmujesz odważne decyzje? Przyda Ci się ktoś, kto porządnie zabezpieczy linę, kiedy Ty będziesz kolejny raz skakać w nieznane.

DORADZTWO PRAWNO-PODATKOWE

Doradzamy programistom, firmom branży IT, technologicznej i farmaceutycznej, jak i przedsiębiorcom z innych branż, którzy uzyskują dochód ze sprzedaży produktów i usług wytworzonych w oparciu o prawa własności intelektualnej, w procedurze kwalifikacji i korzystania z ulgi IP BOX.

CZYM JEST IP BOX?

IP BOX to instrument podatkowy umożliwiający obniżenie podatku dochodowego z 17% do 5%. IP BOX, zwany potocznie „ulgą IP BOX”, umożliwia rozliczanie podatków dochodowych, od dochodów pozyskanych ze źródeł kwalifikowanych, w ramach preferencyjnej stawki 5% zamiast 17%. Mówiąc jeszcze bardziej dokładniej, jest formą preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Ulga ta jest kierowana zarówno do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i podmiotów funkcjonujących w ramach spółek. Dla ubiegania się o ulgę IP BOX nie ma znaczenia okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Mogą z niej korzystać spółki działające w branży od lat jak i podmioty założone niedawno. IP BOX funkcjonuje w polskim prawie podatkowym od początku 2019 roku. Celem IP BOX podobnie jak ulgi B+R jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej polskich przedsiębiorstw.

DLA KOGO?

IP BOX skierowany jest do podmiotów, które tworzą i sprzedają usługi lub produkty oparte na prawach własności intelektualnej. Najczęściej stosowana jest w branży IT, gdzie własność intelektualna jest podstawą każdego produktu. Niemniej ulgę IP BOX stosować można w wielu innych branżach – technologicznej czy farmaceutycznej.

Ulga IP BOX obejmuje także współwłaścicieli praw własności intelektualnych, a także podmioty, które uzyskują zyski z odsprzedaży praw licencyjnych, na które mają wyłączność.

ULGA IP BOX DLA PROGRAMISTY

Szczególnie zainteresowaną ulgą IP BOX jest branża IT. Popularność i chęć skorzystania z tej ulgi dotyczy zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek funkcjonujących w sektorze IT. Niezależnie od tego czy ulga IP BOX ma być wykorzystywana w odniesieniu do działalności programisty „na swoim”, programisty na umowie B2B, czy grupy programistów pracujących nad projektem, daje ona możliwość na obniżenie kwot zobowiązań podatkowych wynikających ze sprzedaży danego produktu lub usługi.

CO JEST OBJĘTE ULGĄ?

Ulgą IP BOX mogą zostać usługi i produkty, które spełniają łącznie wszystkie trzy poniższe przesłanki:

 1. Produkt został wytworzony lub rozwinięty przez Twoją firmę.
 2. Produkt musi opierać się o:
 • autorskie prawo do programu komputerowego,
 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432).

3. Produkt musi być objęty ochroną prawną na podstawie odrębnych przepisów np. autorskie prawo majątkowe

DOCHODY ROZLICZANE W RAMACH ULGI IP BOX

Przepisy regulujące zasady stosowania ulgi IP BOX wskazują zamknięty katalog dochodów kwalifikowanych, jakie mogą być objęte 5% stawką podatku dochodowego. Są to:

 • prawo do wynalazku (patenty),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

CO OFERUJEMY?

Świadczymy kompleksową usługę wsparcia prawno-podatkowego na wszystkich etapach procesu ubiegania się o ulgę IP BOX:

 • analiza działalności pod kątem możliwości skorzystania z ulgi IP BOX,
 • wskazanie dochodów kwalifikowanych,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej w celu korzystania z ulgi,
 • redagowanie umów,
 • przygotowanie wniosku o interpretację podatkową w zakresie możliwości korzystania z ulgi IP BOX,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia ulgi,
 • reprezentacja przed organami administracji skarbowej w toku czynności sprawdzających, jak i kontroli podatkowej w związku ze zgłoszeniem ulgi.

Fakt korzystania z ulgi IP BOX oznacza się w rocznej deklaracji podatkowej. Z doświadczenia wiemy, że organy kontroli skarbowej kładą duży priorytet na analizę działalności podmiotów korzystających z ulg podatkowych. W sytuacji takiej cenny jest prawnik lub adwokat, specjalizujący się w przepisach prawa podatkowego, który już na etapie ubiegania się o ulgę IP BOX wypracuje stosowną dokumentacje, a w razie kontroli będzie wspierał podatnika w trakcie postępowania sprawdzającego. Takim specjalistą dysponuje nasza Kancelaria.

ULGA B+R

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawno-podatkowego w procesie kwalifikacji i implementacji ulgi B+R (ulga badawczo-rozwojowa). Wspieramy podmioty, które chcą wykorzystać ulgę B+R do opodatkowania wydatków na badania i rozwój.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- adwokat / doradca podatkowy

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w materialnym prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Świadczy usługi dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat / doradca podatkowy

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

ZDANIEM EKSPERTA

Każdego dnia pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od prawie 10 lat zajmujemy się obsługą podatkowo-prawną firm oraz osób prywatnych.Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie prezentujemy praktyczne porady oraz case studies z zakresu podatków i prawa.

REFERENCJE

 

Do grona naszych Klientów należą firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, duże korporacje, a także osoby prywatne. Prowadzimy kompleksową obsługę prawno-podatkową w firmach z różnych branży. Prezentujemy opinie naszych Klientów, z którymi jesteśmy od prawie 10 lat.