Interpretacje podatkowe 2021-05-12T07:22:46+00:00

INTERPRETACJE PODATKOWE

Kancelaria Śliwowski Nowak Adwokaci dbając o interes swoich klientów świadczy usługi w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dbając by świadczona przez nas usługa była dostosowana do Państwa potrzeb.

DEFINICJA INTERPRETACJI PODATKOWEJ

W przypadku gdy, istnieję wątpliwość odnośnie stosowania przepisów podatkowych, każdy podatnik może wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację podatkową. Ordynacja podatkowa wyróżnia dwa typy powyższego zagadnienia: indywidualną oraz ogólną. Indywidualna interpretacja jest urzędową odpowiedzią na pytanie odnośnie skutków prawno – podatkowych konkretnego zdarzenia wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W przypadku w interpretacji ogólnej mają na celu ujednolicenie wykładni prawa podatników, których dotyczy rozstrzygany problem. Wydawane są tylko i wyłącznie przez Ministra Finansów zazwyczaj bardzo rzadko, ze względu na fakt, że dotyczą najważniejszych i najbardziej zagadnień dotyczących ogółu podatników.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KROK PO KROKU

Interpretację podatkowe opiera się na ocenie stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem.

Praktyczne znaczenie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego jest bardzo duże. Interpretacja może przede wszystkim potwierdzić słuszność, pod względem prawa podatkowego, podjętych lub dopiero planowanych operacji. Dodatkowo interpretacja może chronić przed odpowiedzialnością karną. Dobre przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji jest kluczowe dla przyszłych konsekwencji podatkowych zdarzenia. Właściwe opisanie i zaklasyfikowanie danych operacji już na etapie występowania z wnioskiem o interpretacje jest konieczne, bowiem w dalszym toku postępowania korygowanie stanu faktycznego może być dokonywane wyłącznie w granicach opisanych we wniosku. Każda negatywna interpretacja (bądź odmowa jej wydania) może być zaskarżona do sądu administracyjnego. Wymogi formalne skargi w tym zakresie są bardzo rozbudowane i nieprawidłowe jej skonstruowanie pozbawia szans na wzruszenie negatywnego rozstrzygnięcia.

CO OFERUJEMY

  • Sporządzenie w Państwa imieniu wniosku o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.
  • Reprezentowanie Państwa spraw podczas trwania postępowania podatkowego dotyczącego interpretacji podatkowych.
  • Reprezentowanie Państwa w postępowaniu sądowo – administracyjnym w przypadku zaskarżenia indywidualnej interpretacji podatkowej bądź postanowienia o odmowie jej wydania.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

CENY
TRANSFEROWE

DORADZTWO PODATKOWE

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

SCHEMATY PODATKOWE

AUDYT
PODATKOWY

ULGA B+R

ULGA IP BOX

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

BIEŻĄCE DORADZTWO

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

BIURO RACHUNKOWE

ZDANIEM EKSPERTA

Każdego dnia pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od prawie 10 lat zajmujemy się obsługą podatkowo-prawną firm oraz osób prywatnych z Sosnowca, Katowic i całego Śląska. Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie prezentujemy praktyczne porady oraz case studies z zakresu podatków i prawa.

USŁUGI PRAWNE

Realizujemy usługi prawne dla firm, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Oferuje doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, zarówno dla dużych spółek prawa handlowego jak i małych przedsiębiorstw. Doświadczeni adwokacji Kancelarii Śliwowski i Nowak Adwokaci pozostają do Twojej dyspozycji w ramach różnych specjalizacji.