Indywidualne interpretacje podatkowe 2023-02-13T12:32:00+00:00

TY PNIESZ SIĘ W GÓRĘ, MY ASEKURUJEMY

Każdy krok na przód nie musi wiązać się z ryzykiem. Chcesz osiągnąć cel, ale chciałbyś jak najlepiej zabezpieczyć podejmowane przez Ciebie decyzje? W podatkach tak jak i we wspinaczce ważna jest dobra asekuracja. Indywidualna interpretacja podatkowa jest jak wysokiej jakości hak lub friend wspinaczkowy, który trzyma Cię przy ścianie na wypadek chwilowych kłopotów z przyczepnością.

CO OFERUJEMY?

Obszerność przepisów prawa podatkowego, dyrektyw, rozporządzeń, interpretacji i tzw. przyjętych praktyk sprawia, że przedsiębiorca podejmując strategiczne decyzje biznesowe często mierzyć musi się z bardzo dużym poziomem ryzyka podatkowego. Posiadanie przez przedsiębiorcę indywidualnej interpretacji podatkowej zabezpiecza go przed negatywnymi skutkami nieprzychylnych opinii organów kontroli podatkowej. Oferujemy przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wspieramy przedsiębiorców na etapie kontroli z Urzędu Skarbowego. W skrajnych przypadkach, skarżymy negatywne postanowienia i decyzje organów skarbowych.

CO DAJE INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PODATKOWA ?

Indywidualna interpretacja podatkowa otrzymana od Krajowej Izby Skarbowej (KIS) niesie ze sobą trzy podstawowe korzyści dla przedsiębiorcy:

 • pozwala podatnikom na weryfikację zgodności przyjętej przez nich wykładni przepisów prawa podatkowego z wykładnią organów podatkowych
 • daje ochronę przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych, grzywien, mandatów
 • zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty podatku

Zapytanie o aktualna sytuację przedsiębiorcy

Interpretacja indywidualna może być wydana jako podpora do dokonanych już zmian w przedsiębiorstwie, aktualnej sytuacji firmy. Uzyskanie pozytywnej interpretacji przepisów prawa podatkowego chroni przedsiębiorcę przed odsetkami za zwłokę w zaległościach podatkowych i ewentualnymi sankcjami karnoskarbowymi. Mimo iż taka interpretacja nie zwalania przedsiębiorcy z zapłaty należnego podatku, to często jest jedyna możliwość, na to by uchronić się od kar, które nałożyć może dla nas organ np. po zmianie przepisów lub interpretacji ogólnych.

Zapytanie o planowane w przyszłości zmiany

Najkorzystniejszą formą jest wniosek o interpretację indywidualny złożony jeszcze przed wdrożeniem planowanych zmian. W takiej sytuacji interpretacja indywidualna chroni przedsiębiorcę nie tylko przed odsetkami od zaległości podatkowych, grzywnami lub mandatami, ale również przed zapłatą samego podatku należnego. Musimy pamiętać, że toku postępowania podatkowego Urząd Skarbowy może nie zgodzić się z wykładnią przedstawioną w interpretacji indywidualnej i wydać decyzję wzywającą do zapłaty należnego podatku. Na wniosek podatnika posiadającego interpretację indywidualną KIS zwolni go w takiej sytuacji z zapłaty podatku. Oczywiście, tylko jeśli przedsiębiorca rzetelnie wdroży opisane w interpretacji rozwiązania.

JAK POMAGAMY?

Wspieramy przedsiębiorców w procesie ubiegania się, rozliczania i obrony indywidualnej interpretacji podatkowej, m.in.:

 • badamy aktualną sytuację przedsiębiorcy
 • pomagamy przygotować koncepcję prawno-podatkową dla przyszłych zamierzeń
 • przygotowujemy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
 • odpowiadamy na wezwania i składamy wyjaśnienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
 • doradzamy na etapie wdrożenia rozwiązań objętych interpretacją indywidualną
 • skarżymy niekorzystne interpretacje indywidualne indywidualne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • zapewniamy wsparcie na wypadek uchylenia lub zmiany interpretacji indywidualnej co do rozwiązań, które wdrożone zostały u przedsiębiorcy

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- doktor prawa finansowego / doradca podatkowy

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zawodach prawniczych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje w szczególności prawo handlowe, podatkowe i karnoskarbowe. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Świadczy usługi doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat / doradca podatkowy

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

ZANIM ZANURZYSZ RĘCE W TALKU ZADBAJ O DOBRĄ ASEKURACJE!
JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

CENY
TRANSFEROWE

AUDYT
PODATKOWY

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

INTERPRETACJE PODATKOWE

SCHEMATY PODATKOWE

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

ULGA B+R

ULGA IP BOX

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

BIEŻĄCE DORADZTWO

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

BIURO RACHUNKOWE