Indywidualna interpretacja podatkowa Sosnowiec SN Kancelaria

Indywidualne interpretacje podatkowe

Ty pniesz się w górę, my asekurujemy

Czas czytania: 4 min

WSTĘP: TY PNIESZ SIĘ W GÓRĘ, MY ASEKURUJEMY

Krok na przód nie musi wiązać się z ryzykiem. Chcesz osiągnąć cel, ale chciałbyś jak najlepiej zabezpieczyć podejmowane przez Ciebie decyzje? W podatkach, tak jak i we wspinaczce ważna jest dobra asekuracja. Indywidualna interpretacja podatkowa jest jak wysokiej jakości hak, który trzyma Cię przy ścianie na wypadek chwilowych kłopotów z przyczepnością.

CO OFERUJEMY?

Obszerność przepisów prawa podatkowego, dyrektyw, rozporządzeń, interpretacji i tzw. przyjętych praktyk sprawia, że przedsiębiorca podejmując strategiczne decyzje biznesowe, często mierzyć musi się z bardzo dużym poziomem ryzyka podatkowego. Posiadanie przez przedsiębiorcę, indywidualnej interpretacji podatkowej zabezpiecza go przed negatywnymi skutkami nieprzychylnych opinii organów kontroli podatkowej. Oferujemy przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wspieramy przedsiębiorców na etapie kontroli z Urzędu Skarbowego. W skrajnych przypadkach, skarżymy negatywne postanowienia i decyzje organów skarbowych.

CO DAJE INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PODATKOWA?

Indywidualna interpretacja podatkowa otrzymana od Krajowej Izby Skarbowej (KIS) niesie ze sobą trzy podstawowe korzyści dla przedsiębiorcy:

 • Pozwala podatnikom na weryfikację zgodności, przyjętej przez nich wykładni przepisów prawa podatkowego z wykładnią organów podatkowych,
 • Daje ochronę przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych, grzywien, mandatów,
 • Zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty podatku.

Zapytanie o aktualna sytuację przedsiębiorcy

Indywidualna interpretacja podatkowa może być wydana, jako podpora do dokonanych już zmian w przedsiębiorstwie. Uzyskanie pozytywnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego chroni przedsiębiorcę przed odsetkami za zwłokę w zaległościach podatkowych i ewentualnymi sankcjami karnoskarbowymi. Mimo, iż taka indywidualna interpretacja podatkowa nie zwalania przedsiębiorcy z zapłaty należnego podatku, to często jest jedyną możliwością, na to by uchronić się od kar, które nałożyć może dla nas organ np. po zmianie przepisów lub interpretacji ogólnych.

Zapytanie o planowane w przyszłości zmiany

Najkorzystniejszą formą jest wniosek o indywidualną interpretację podatkową, złożony jeszcze przed wdrożeniem planowanych zmian. W takiej sytuacji interpretacja indywidualna chroni przedsiębiorcę nie tylko przed odsetkami od zaległości podatkowych, grzywnami lub mandatami, ale również przed zapłatą samego podatku należnego. Musimy pamiętać, że w toku postępowania podatkowego Urząd Skarbowy może nie zgodzić się z wykładnią przedstawioną w indywidualnej interpretacji podatkowej i wydać decyzję, wzywającą do zapłaty należnego podatku. Na wniosek podatnika, posiadającego indywidualną interpretację podatkową, KIS zwolni go w takiej sytuacji z zapłaty podatku. Oczywiście, tylko jeśli przedsiębiorca rzetelnie wdroży opisane w interpretacji rozwiązania.

JAK POMAGAMY?

Wspieramy przedsiębiorców w procesie ubiegania się, rozliczania i obrony indywidualnej interpretacji podatkowej, m.in.:

 • Badamy aktualną sytuację przedsiębiorcy,
 • Pomagamy przygotować koncepcję prawno-podatkową dla przyszłych zamierzeń,
 • Przygotowujemy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • Odpowiadamy na wezwania i składamy wyjaśnienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • Doradzamy na etapie wdrożenia rozwiązań objętych indywidualną interpretacją podatkową,
 • Skarżymy niekorzystne indywidualne interpretacje podatkowe do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • Zapewniamy wsparcie na wypadek uchylenia lub zmiany indywidualnej interpretacji podatkowej, co do rozwiązań, które wdrożone zostały u przedsiębiorcy.

CO OFERUJEMY?

Nasz zespół stanowią adwokaci, doradcy podatkowi i doktorzy prawa finansowego, którzy na co dzień pomagają podejmować przedsiębiorcom kluczowe decyzje biznesowe.
Oferujemy m.in.:

 • Analizę prawną / podatkową / księgową prowadzonej działalności;
 • Dobór najkorzystniejszej struktury prowadzenia działalności;
 • Stworzenie optymalnej funkcjonalnie i podatkowo struktury przedsiębiorstwa.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00