Schematy podatkowe 2023-02-13T12:34:21+00:00

SZYKUJE CI SIĘ KORRIDA ZE SKARBÓWKĄ?

W gąszczu przepisów podatkowych czujesz się jak torreador po weekendowym kursie szermierki? Każdy Twój ruch w stronę optymalizacji zobowiązań podatkowych drażni organy podatkowe niczym jaskrawo-czerwona płachta na byka? Nie da się tego uniknąć, ale możemy pomóc Ci bez szwanku dotrwać do końca tej dziwaczej korridy.

Kancelaria Śliwowski Nowak Adwokaci oferuje kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe w obszarze schematów podatkowych, w skład którego wchodzi analiza koncepcji biznesowej pod kątem kwalifikacji jako schemat podatkowy, jak i pomoc w postępowaniach przed organami kontroli podatkowej.

CZYM JEST SCHEMAT PODATKOWY

Schemat podatkowy to pojęcie, którym określić można zarówno pojedyncze rozwiązania, jak i całe koncepcje biznesowe prawno-podatkowe, których celem jest uzyskanie korzystnego obowiązku podatkowego lub zniwelowanie tego obowiązku. Schemat podatkowy wyróżnia grupa specyficznych cech rozpoznawalnych. Katalog tych cech zawarty jest w art. 86a Ordynacji podatkowej. Schemat podatkowy wykorzystywać może krajowe jak i transgraniczne prawo podatkowe. Stąd wyróżnia się dwa rodzaje schematów – krajowy i transgraniczny.

KTO MUSI ZGŁOSIĆ SCHEMAT?

Każdy podmiot i osoba, która znajdzie się w procesie wdrażania schematu podatkowego ma obowiązek zgłoszenia tego schematu organom podatkowym. Wyróżnia się trzy grupy podmiotów, które w toku prowadzonej przez siebie działalności mogą mieć styczność ze schematem podatkowym.

  • Promotor – przygotowuje koncepcje / plan zamierzenia podatkowego i wdraża go.
  • Wspomagający – pomaga przy opracowaniu, udostępnienia lub współuczestniczy we wdrożeniu „uzgodnień”.
  • Korzystający – wykorzystuje opracowany schemat podatkowy do własnych celów.

KARA ZA BRAK ZGŁOSZENIA

Niezgłoszenie rozwiązań, które wykazują cechy schematu podatkowego, wiąże się z karą finansową, nawet do 10 mln zł dla promotora oraz do 21,6 mln zł dla osoby odpowiedzialne za dokonanie zgłoszenia. Dodatkowo na wszystkie podmioty objęte obowiązkiem raportowania schematu podatkowego Sąd może również nałożyć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

JAK USTRZEC SIĘ KARY?

Każdy podmiot aktywnie prowadzący działalność gospodarczą w toku prowadzonej przez siebie działalności tworzy różnego rodzaju koncepcje biznesowe obejmujące również prawo podatkowe. Nie każda taką koncepcje uznać można za schemat podatkowy. Prawidłowa ocena i kwalifikacja zamierzeń na początkowym etapie planowania pozwala zaoszczędzić czas oraz nakłady jakie przeznaczymy na jej modyfikację i wdrażanie, a także uchroni przed karami.

CO OFERUJEMY

W ramach doradztwa podatkowego w obszarze schematów podatkowych Kancelaria Śliwowski Nowak Adwokaci oferuje:

  • Analiza koncepcji biznesowych pod kątem cech schematu podatkowego.
  • Ocena ryzyka zakwalifikowania koncepcji biznesowych jako schemat podatkowych.
  • Opiniowanie i proponowanie zmian założeń.
  • Doradztwo przy zgłaszaniu i raportowaniu schematów podatkowych do KAS.
  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach podatkowych.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- doktor prawa finansowego / doradca podatkowy

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zawodach prawniczych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje w szczególności prawo handlowe, podatkowe i karnoskarbowe. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Świadczy usługi doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat / doradca podatkowy

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz prawie karnym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

CENY
TRANSFEROWE

DORADZTWO PODATKOWE

KONTROLA CELNO-SKARBOWA

INTERPRETACJE PODATKOWE

SCHEMATY PODATKOWE

POSTĘPOWANIE PODATKOWE

ULGA B+R

ULGA IP BOX

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

BIEŻĄCE DORADZTWO

PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

BIURO RACHUNKOWE

ZDANIEM EKSPERTA

Od 10 lat doradzamy w zakresie prawa i podatków firmom z Sosnowca i Katowic, a także z innych miast z całego województwa śląskiego. Swoją wiedzą dzielimy się na naszym blogu, gdzie publikujemy porady oraz case studies dotyczących regulacji prawny z obszaru prawa i podatków.

USŁUGI PRAWNE

Oferujemy doradztwo prawne i podatkowe dla przedsiębiorstw sektora MSP, jak i dużych spółek i grup kapitałowych. W spieramy w formule stałej obsługi prawnej lub przy rozwiązywaniu indywidualnych, pojedynczych problemów z obszaru prawa i podatków.