Wyjście wspólnika ze spółki 2023-02-03T10:28:21+00:00

ZAWSZE JEST WYJŚCIE

Z niektórych relacji w spółce, tak jak z labiryntu, bardzo trudno jest wyjść. Nie oznacza to jednak, że musimy się poddać by nie utknąć w nim na zawsze. Pomagamy naszym klientom znaleźć i wypracować najlepszą drogę wyjścia ze spółki.

DORADZTWO PRAWNO-PODATKOWE

Oferujemy doradztwo prawne i podatkowe, a także reprezentację adwokata w procesie wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Walczymy o uzyskanie jak najlepszych warunków rozliczeń między opuszczającymi spółkę wspólnikami, a spółką.

KOMU POMAGAMY?

Wspieramy opuszczających spółki osobowe wspólników w ostatecznym rozliczeniu ze spółką. Spółki osobowe wiążą wspólników zasadą niedopuszczalności zbywania ogółu prawi o obowiązków. W myśl reguł kodeksowych, opuszczający spółkę wspólnik może spieniężyć swoje „udziały” tylko jeśli zezwala na to umowa spółki lub uzyskując zgodę wszystkich pozostałych wspólników na sprzedaż. Niestety bardzo rzadko wspólnicy spółek osobowych na etapie związywania spółki myślą o zasadach wyjścia z niej. Zwykle nie ma ich więc w umowach. Z kolei, chęć opuszczenia wspólnika spółki może też być podstawą do wewnętrznych konfliktów między wspólnikami, a im bardziej spory te będą się zaostrzać tym trudniej będzie uzyskać zgodę na sprzedaż swoich „udziałów” zewnętrznym nabywcom. Finalnie, w praktyce, to pozostający w spółce wspólnicy dyktują warunki odejścia. Nie zawsze warunki, proponowane przez wspólników są korzystne, uwzględniają pełną wartość materialną i niematerialną praw posiadanych przez spółkę. Jeśli można dojść do konsensusu, to wspólnikowi pozostaje zatem rozwiązanie spółki na drodze sądowej, co z kolei często jest przyczynkiem do tego by wspólnicy jednak spotkali się przy stole negocjacyjnym.

JAK POMAGAMY?

Zmiana umowy spółki
Pomagamy w negocjowaniu warunków wyjścia ze spółki z pozostałymi wspólnikami. Wskazujemy im możliwe scenariusze, mając na celu doprowadzenie do zmiany zapisów umowy spółki i wypracowanie korzystnego dla siebie porozumienia.

Zgoda wspólników na sprzedaż
Doradzamy wychodzącym ze spółki wspólnikom na etapie uzyskiwania zgody wspólników na sprzedaż przysługujących im praw. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, proponujemy zasady rozliczeń i zbywania przysługujących praw. Obsługujemy prawnie i podatkowo transakcję sprzedaży.

Rozliczenie ze spółką
Wspieramy wspólników opuszczających spółkę w uzyskaniu jak najlepszych zasad rozliczeń. Pomagamy w ustaleniu składników niematerialnych wartości zbywczej majątku takich jak znak towarowy, renoma firmy, lista klientów, know-how, które nie są ujęte w księgach rachunkowych. Negocjujemy zasady wypłaty należności.

Rozwiązanie spółki
Wybierając rozejście przez wypowiedzenie umowy spółki, wszyscy wspólnicy muszą liczyć się z tym, że po zakończeniu bytu spółki, w pierwszej kolejności spłacone zostaną zobowiązania, a dopiero po tym etapie nastąpi rozliczenie przypadających na wspólników części majątku. Jeśli jednak jest to jedyne możliwe rozwiązanie, to wspieramy naszych klientów w rozliczeniu zobowiązań i szybkiej likwidacji spółki.

CO OFERUJEMY?

Pomagamy odchodzącym ze spółek wspólnikom w przygotowaniu strategii postępowania, negocjowaniu warunków rozliczeń ze spółką, a jeśli będzie to konieczne reprezentujemy go również przed sądem.

  • analiza umowy spółki
  • opracowanie strategii działań
  • wskazanie możliwości najbardziej optymalnego podatkowo wyjścia ze spółki
  • reprezentowanie w negocjacjach ze wspólnikami
  • przygotowanie zmian w umowie, ugody oraz niezbędnej dokumentacji
  • obsługa transakcji zbycia praw i obowiązków
  • reprezentowanie przed sądem

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYM WSPARCIEM

ZADZWOŃ lub wypełnij FORMULARZ ONLINE.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

SŁAWOMIR ŚLIWOWSKI

- adwokat / doradca podatkowy

Doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa finansowego. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w materialnym prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Włada biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Świadczy usługi dla przedsiębiorców i osób indywidualnych w miastach takich jak – Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

KRZYSZTOF NOWAK

- adwokat / doradca podatkowy

Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w zawodach prawniczych. Specjalizuje się w procesowym prawie handlowym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym. Posługuje się biegle językiem angielskim. Ukończył prawnicze studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 10 lat świadczy doradztwo prawne dla Klientów z Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi.

ZDANIEM EKSPERTA

Każdego dnia pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Od prawie 10 lat zajmujemy się obsługą podatkowo-prawną firm oraz osób prywatnych.Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, gdzie prezentujemy praktyczne porady oraz case studies z zakresu podatków i prawa.

REFERENCJE

 

Do grona naszych Klientów należą firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, duże korporacje, a także osoby prywatne. Prowadzimy kompleksową obsługę prawno-podatkową w firmach z różnych branży. Prezentujemy opinie naszych Klientów, z którymi jesteśmy od prawie 10 lat.