Rozwód a kwestia wspólnych dzieci

Czas czytania: 4 min

Rozwód a kwestia wspólnych dzieci

Rozstanie dwojga ludzi, którzy tworzyli rodzinę jest zawsze przykrym doznaniem. Zazwyczaj dzieli ono zarówno małżonków jak i całą ich rodzinę oraz znajomych. Z tego punktu widzenia jest to traumatyczne przeżycie dla wielu osób. Szczególnie dotkliwe może być ono dla dzieci rozstających się małżonków, które z dnia na dzień muszą odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości.

Osoba, która rozważa rozwiązanie związku małżeńskiego, musi odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań, które mogą decydować o jej przyszłym życiu. W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy decyzja o rozstaniu z partnerem jest ostateczna. Polskie prawo przewiduje bowiem usankcjonowaną instytucję separacji, której przesłanki są zasadniczo zbliżone do podstaw rozwodu, lecz w skutkach różni się jedną zasadniczą cechą. Osoba pozostająca w separacji nie może zawrzeć innego związku małżeńskiego. Dodatkowo rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy osobami w separacji nie może mieć charakteru trwałego. Jednakże rzadko zdarza się, by osoby decydujące się na rozstanie chciały korzystać z tego rozwiązania.

Jeżeli decyzja o rozstaniu jest już podjęta, to kolejnym krokiem jest rozważanie interesu wspólnych małoletnich dzieci. Należy bowiem określić, z którym z rodziców będą one zamieszkiwać oraz jaki zakres władzy rodzicielskiej zostanie przyznany każdemu z małżonków. W dalszej zastanowić należy się na problemem, w jaki sposób każdy z małżonków ma zadbać o dobro dzieci. Jeden z rodziców może być obciążony obowiązkiem stałego dbania o dzieci, podczas gdy drugi z nich będzie zobligowany do łożenia na ich utrzymanie (obowiązek alimentacyjny). Rozwodzący się małżonkowie mają w tym zakresie dużą swobodę. Strony mogą bowiem przedstawić sądowi przygotowany wspólnie plan, w którym określą ich prawa i obowiązki, a także zakres kontaktów z dziećmi. Sąd co do zasady winien respektować ich zgodną wolę.

Jeżeli jednak małżonkowie pozostają w tak silnym konflikcie, że nie jest możliwe dojście pomiędzy nimi do porozumienia, to cały ciężar ustalenia nowych zasad w sferze kontaktów z dziećmi będzie spoczywał na sądzie. W pierwszej kolejności wyda on tzw. postanowienie zabezpieczające na czas trwania sprawy rozwodowej, w którym określi kto ma sprawować bieżącą pieczę nad dzieckiem, jak mają wyglądać kontakty drugiego rodzica z dzieckiem oraz w jakim stopniu drugi małżonek ma łożyć na utrzymanie dziecka. W praktyce postanowienie zabezpieczające często w swej treści powielane jest w wyroku rozwodowym. Czas trwania spraw o rozwód jest niezwykle długi. Przez ten okres dziecko pozostające przy jednym z małżonków może nie być w stanie zmienić już swoje trybu życia. Dlatego sąd, kierując się w pierwszej kolejności dobrem dziecka, zasadniczo utrzymuje bieżący stan, ustalony na wstępie postanowieniem zabezpieczającym.

Rozwodzący się małżonkowie na każdym etapie sprawy rozwodowej winni mieć przede wszystkim na względzie dobro swoich dzieci. Jeżeli jest to możliwe, mając na względzie powstały pomiędzy nimi konflikt, należy zawsze dążyć do porozumienia w tej materii. Zaleca się aby pozostałe kwestie poruszane w toku sprawy rozwodowej nie wpływały na sferę dotyczącą dzieci, ponieważ one i związane z tym wspólne uroczystości rodzinne łączyć będą małżonków również po rozwodzie.

Kancelaria SN Adwokaci wspiera swoich klientów w sprawach rozwodowych oraz dotyczących opieki nad dziećmi. Należy pamiętać, że fachowa pomoc może pomóc w zapewnieniu bezpiecznej przyszłości dla swoich dzieci.