Wkłady niepieniężne do spółek handlowych a optymalizacja podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Punktowany artykuł naukowy w ramach monografii „Czy w Polsce istnieje system podatkowy ?” (red. J. Glumińska-Pawlic, wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2016) s.136-150.